header

دین سازی خطری بزرگ است| باید مراقب انحرافی ها در اربعین بود

جلسه 1
  • در تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۹۷
چکیده نکات

استاد درس خارج حوزه علمیه قم نسبت به فعالیت فرقه ها و نحله های انحرافی در موسم راهپیمایی اربعین در کشور عراق تاکید و دین سازی را خطری بزرگ توصیف کرد.

دین سازی خطری بزرگ است| باید مراقب انحرافی ها در اربعین بود

استاد درس خارج حوزه علمیه قم نسبت به فعالیت فرقه ها و نحله های انحرافی در موسم راهپیمایی اربعین در کشور عراق تاکید و دین سازی را خطری بزرگ توصیف کرد.
 
چهارمین جلسه اخلاق در مرکز تخصصی خاتم الاوصیاء با حضور طلاب و فضلای حوزه و با ارائه آیت الله ابوالقاسم علیدوست برگزار شد.

در این جلسه  آیت الله علیدوست با نگاه انذار دهی در خصوص آگاهی طبقه دانشجو و طلبه نسبت به برخی فرقه های ساختگی، مطالبی را بیان کرد.

مدرس این جلسه ضمن اشاره به بعضی از این فرقه ها با توجه به در پیش بودن ایام اربعین کشور عراق را مستعد برای فعالیت عرفان های ساختگی معرفی کرد و افزود: دین واره هایی که در این کشور وجود دارند ممکن است زمینه ساز جذب افراد شود.

وی در ادامه با تاکید بر چهار شاخص اصلی قرآن، روایات، عقل و فقها اظهار داشت: اشخاص بزرگی همچون امام و علامه طباطبایی با زیر بنای اندیشه  فقهی و با استفاده از راهنمایی این چهار عنصر هیچ گاه مدعی مسائلی همچون کشف و شهود و دیدار با امام زمان (عج) نشدند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بی حرمتی به عقل را گناهی نابخشودنی اعلام کرد و در این خصوص گفت: اصولا بیشترین تکریم در دین نسبت به عقل بیان شده است بنابراین چنانکه عقل نیز معیار قرار گیرد از بسیاری از گرایش های عوامانه و سلیقه ای  به این گونه دین های ساختگی جلوگیری میک ند. 

رییس شورای عالی مدرسه عالی خاتم الاوصیاء با استناد به یکی از آیات قرآن دین سازی را خطری بزرگ عنوان کرد و ابراز داشت: همواره درطول تاریخ افرادی بیسواد سرسلسله برخی از گروه ها و جریان ها قرار می گرفتند که باسوء استفاده از باور ها و جهالت ها زمینه ساز فتنه گری ها و ایجاد گمراهی در جامعه می شدند که نمونه  بارز آن وهابیت و صوفی گری است.

استاد علیدوست با تمرکز بر بحث مبنایی توجه روایات به بحث فقاهت به معنای اخص آن، حتی گروه هایی همچون مفسرین فلاسفه و متکلمین را خارج از این محدوده قلمداد کرد و در این باره تقابل و تغایر فقه و بسیاری از گرایش عرفانی را مورد تاکید قرار داد.

۴۵۹ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
چکیده نکات

استاد درس خارج حوزه علمیه قم نسبت به فعالیت فرقه ها و نحله های انحرافی در موسم راهپیمایی اربعین در کشور عراق تاکید و دین سازی را خطری بزرگ توصیف کرد.