header

مهدوبت و انتخابات

جلسه 1
  • در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
چکیده نکات

جلسه درس اخلاق مورخ 20/2/96 در خصوص مهدویت و انتخابات

مهدویت و انتخابات

به قرآن زدم و با این اساس که تمام آیات قرآن بهنوعی اشارت دارد به موضوعات مهم، گفتم ببینم از قرآن چه می¬آید این آیه آمد « و من آیاته الجوار» از نشانه¬های خدا کشتی¬هایی است –کار برد کشتی را در نظر بگیرید- چون بحث من ولایت و امامت بود ارتباطش کاملاً معلوم است. « مثل اهل بیتی مثل سفینة نوح» لذا دیدیم خیلی بی¬راهه نرفتیم اگر گاهی مراجعه به قرآن بشود بیراهه نرفتیم. یکی بحث اصل مهدویت است که مستحضرید اگر مهدویت را در قالب آمدن « مصلح» تفسیر کنیم آن را  به واژه « مهدی» و تعبیر « مهدویت» مقید نکنیم، و به آمدن یک مصلح تعبیر کنیم، نهادی است که در همه ادیان توحیدی حتی در دین واره¬های ساخته¬ شده¬ی دست بشر، وجود  دارد. در « تلمود» و در « اناجیل مسیحیان» اصل آمدن مصلح وجود دارد در انجیل متی چنین آمده است: هیچ کس غیر از پدر از آن روز و ساعت خبر ندارد زمان « پسر انسان» (مصلح) درست مانند روزگار نوح خواهد بود در روزهای قبل از طوفان یعنی تا روزی که نوح به داخل کشتی رفت مردم می¬خوردند و می-نوشیدند و ازدواج می¬کردند و چیزی نمی¬فهمیدند تا اینکه سیل همه را برد، ظهور پسر انسان نیز همین خواهد بود. از دو نفر که در مزرعه هستید یکی را می¬برند و دیگری را می¬گذارند از دو زن که دستاس می¬کنند یکی را می¬برند و دیگری را می¬گذارند. بیدار باشید؛ زیرا نمی¬دانید چه روزی مولای شما می¬آید به خاطر داشته باشید که اگر صاحب خانه می¬دانست که دزد چه زمانی می¬آید، بیدار می¬ماند و نمی¬گذاشت دزد وارد خانه¬اش بشود باید همیشه آماده باشید زیرا «پسر انسان در ساعتی که انتظار ندارید خواهد آمد» انجیل متی آیه 78 و 79 البته هم در انجیل لوتا و مرقوس نیز این مفاد وجود دارد. 

در سفری که آذر 1395 به واتیکان داشتیم هنگامی که بحث مصلح را به عنوان یکی از مشترکات ادیان طرح کردم یکی از کشیشان گفت این نهاد را نداریم و این اندیشه خطرناکی است!! به او گفتم ما طلبه¬های قم یک خاصیتی که داریم این است که فقط کتاب¬های خودمان را نمخوانیم شما به کتابخانه ما بیایید کتاب¬ها گوناگون خود را خواهید دید. بعد این آدرس¬ها را طرح کردم و این هم جزء معتبرترین اناجیل شماست. منظور این بود که کمی کتاب¬های خودتان را مطالعه کنید.
بحث مهدویت از ضروریات ادیان توحیدی است با تعبیر « فرزند انسان» یا « مصلح» امّا در اسلام بعنوان « مهدویت» را پیدا می¬کند. این عنوان از نام حضرت گرفته شده است. هیچ کس را توان انکار موعود ننست مگر فردی نادان که از تراث خودشان هم آگاهی نداشته باشد.
شوکانی آن عارف معروف سنی کتابی با عنوان « التوضیح فی تواتر ما جاء فی المنتظر المهدی» یا « ابونعیم اخبار المهدی» ن ابن حجر هیثمی » القول المختصر فی علامات مهدی المنتظر» می¬خواهم بگویم تعبیر « مهدی فرا مذهبی است و ویژه إمامیه و شیعه هم نیست. ابن خلدون با نابخردی شبهه-ای در اطرفا « مهدی» طرح می¬کند ابوالعباس مغربی کتابی با عنوان « الوهم المکنون فی رد علی بن خلدون» می¬نویسند.

توجه به این نکته که مسأله مهدویت فرا مذهبی است، بسیار ضروری است. چندی پیش معاون ولیعهد عربستان  در مصاحبه¬ای سخن ناروایی به قرار ذیل گفت: « ما با ایران نمی¬توانیم کنار بیاییم چون ایرانیان دنبال «مهدی» هستند»!! ای کاش افرادی که تربیون¬های بزرگ در اختیار دارند این سخن را دنبال می¬کردند زیرا او یکی از ضروری¬های دین را منکر شده و یه اعتقاد خود آنان منکر ضروری کافر است. باید او را به عنوان منکر ضروری دین معرفی می¬کردیم. حال ممکن است او در مقام دفاع بگوید نه اصل مهدی را قبول دارم! ولی همین اعتراف هم از یک وهابیِ وابستهِ ناصبیِ ازرشمند بود. ولی ما آنقدر به مسائل فرعی مشغول شده¬ایم که از این مسائل غفلت می¬کنیم، و مانند بازی فوتبال که زمینه¬های پیش می¬آید ولی افراد فرصت را از دست می¬دهیم. به حر نکته¬ای در ایام تبلیغی در مساجد و دیگر نهادها از امام زمان عجج سخن بگویید. طوری نباشد، که 30 جلسه منبر برویم و گاه یک جلسه از امام زمان سخن نگوییم. به یک دعا در آخر منابر بسنده نکنیم، گفتار و کردار ما، باید امامت و مهدویت و اهل بیت، پر رنگ باشد و معلوم بشود که این از مکتب اهل بیت است. که از هزار و هفتصر و خورده¬ای نزدیک به هزار شبهه پیرامون معارف و مسائل کلامی و اعتقادات و پانصد و یازده شبهه راجع به امامت است طبق آمار منابع معتبر، 1550 شبکه رادیویی و تلویزیونی با موضوع مهدویت کار می¬کند صدوچهل مرکز تحقیاتی این شبکه¬ها را پشتبانی می¬کنند حدود دویست مرکز تحقیقاتی فقط در آمریکا کار می¬کند. بر این اساس، روشن است که درشمن فقط کانونی، استوار را دریافته و آنجا را هدف گرفته است. شبهه راجع¬به خدا که بیشتر ممکن است مردم مطرح کنند تا راجعبه امامت ولی مشخص است که اگر این کانال از بین برود دیگر لازم نیست آن را از بین ببرند چون امام زمان را از بین می¬بنرد به جایش از عرفان¬های کاذب مثل اوشو و کویلو و ... باید مطالعه، تبلیغ و تحقیق در مسأله موعود بیشتر اهتمام داشته باشیم این طور نباشد که ما جز مقصران باشیم. 

در سیصد سال اخیر با ادعای مدعیان دروغین مهدویت در اقصی نقاط جهان مواجه بودیم. و نام و زندگینامه¬ی¬ هر یک از مدعیان نیز محفوظ است این مسأله در دوران معاصر نیز ادامه دارد. وجود خارجی برخی از این افراد -بنابر اظهارات مقامات امنیتی- مورد تردید است. اما کتاب وسایت دارد کتاب¬های متعددی نوشته می¬شود که همین دلیل بر اعجاز مدعی دروغین گرفته می¬شود. مگر نمی¬شود که کتاب نوشت بعد به اسم دیگری چاپ کرد، اصل و فرع را جابجا کردن، مثلاً به جای آنکه برنامه و اهداف حضرت (عج) بیان شود به برخی از نشانه¬های ظهور تمرکز ویژه می¬شود. این در حالی که باید بگوییم که حضرت چه برنامه¬ای دارد و چطور کار می¬کند و چطور جهان را فتح می¬کند جریان شناسی و آسیب شناسی کنیم به چیزهای خیلی فرعی می¬پردازیم.
برخی نوشته¬ها چهره¬ی خشنی از حضرت نشان می¬دهد این در حالی است که بعضی از این روایات از قرن ششم و هفتم پیدا شده است شش قرن و هفت قرن خبری نیست یکباره در کتابی این دست از روایات پیدا می¬شود!!

خوشبختانه یا شور بختانه! به نوعی سرنوشت تشیع، نظام امامت، نظام مهدویت به نظام جمهوری اسلامی گره خروده است. انسان باید خوش حال باشد که این به عنوان مرکز انتظار و تشیع باشد. وقتی بخواهند به شیعه نگاه کنند به ایران نگاه بکنند از این جهت باید بگویم خوش بختانه. ولی از این جهت می¬گویم شوربختانه که گاهی اگر ایران آسیب ببیند، دین آسیب می¬بیند اگر این ناکام بشود آن ناکام می¬شود. باید ما حرکت و سکناتمان طوری باشد که در راستای حفظ کشور حفظ مصالح کشور باشد. شما فکر می¬کنید مثلاً امروزه نظام جمهوری اسلامی لطمه¬ایی ببیند و سیلی بخورد می-گذارند عراق و سوریه و لبنان باقی بماند مگر به اعجاز خداوندی! ما باید برنامه داشته باشیم « تقدیر المعیشه» معیشه نه فقط زندگی روز مره، کشور ، خانه، .. بر اساس تقدیر المعیشه باشد البته همه چیز از خداوند و این هم

۲۷۹ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
چکیده نکات

جلسه درس اخلاق مورخ 20/2/96 در خصوص مهدویت و انتخابات