header

فقه پزشکی - روش شناسی استنباط احکام فقه پزشکی

جلسه 6
  • در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۹۸
چکیده نکات

فقه پزشکی - روش شناسی استنباط احکام فقه پزشکی


۵۲۵ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
چکیده نکات

فقه پزشکی - روش شناسی استنباط احکام فقه پزشکی