header

نقش مساجد در جامعه و تمدن اسلامی

خلاصه خبر :
باید توجه کنیم ، نقش مسجد صرفا در بُعد تمدن‌سازی تعریف نشده و گستردگی فراوانی از نظر کارکرد می‌توان برای مساجد در نظر گرفت.
باید توجه کنیم ، نقش مسجد صرفا در بُعد تمدن‌سازی تعریف نشده و گستردگی فراوانی از نظر کارکرد می‌توان برای مساجد در نظر گرفت.
باید نقش وسیع‌تری را برای مساجد تعریف کرد، مسجد نهاد اسلامی است که به دستور پیامبر عظیم الشان اسلام تاسیس شد. جزو اولین اقدامات مسلمانان در مدینه ساخت مسجد بود. مسجد نهادی اسلامی است که با هدایت خداوند و تدبیر پیامبر اکرم(ص) تاسیس شد، حتی اولین انحرافی که بعد از رحلت رسول الله(ص) گذاشته شد زمانی بود که مسجد جای خود را به غیر مسجد(سقیفه) داد.
این مهم البته همراه با حفظ حریم مسجد بوده است. گاهی تا می گوییم مسجد باید کانون مشورت باشد، کانون صحبت و تبلیغ باشد، کانون جذب جوانان و نوجوانان باشد، فعالیت‌ها قالب دیگری پیدا می کند که در شان مسجد نیست؛ بنابراین با حفظ قداست و حرمت مسجد می‌توان در آن فعالیت های مختلفی را تعریف کرد.
اگر مسجد کانون عبادت شد، اگر مرکز تبلیغ و هدایت شد، اگر اردوگاه مسلمانان برای تصمیم گیری در شئون مملکت در جنگ و صلح شد، طبیعی است که نقش مسجد برای ساختن یک جامعه سالم، بیش از پیش آشکار می شود. ما در دهه های اخیر از شئون مسجد غفلت کردیم و کاری که امروز همه نهادهای مذهبی باید به شکل جدی رویش کار کنند جذب جوانان به مساجد است. نباید کاری صورت بگیرد که نسل جوان از مسجد فاصله بگیرد.
فعالیت‌های شکل گرفته در کانون‌های فرهنگی هنری مساجد یک توفیق برای جذب جوانان است. فکر می‌کنم کانون‌ها ظرفیت بالقوه‌ای در آشنا کردن جوانان با مسجد دارند، افق پیش روی فعالیت کانون‌ها روشن است به ویژه زمانی که التزام به این داشته باشند که همواره شان و جایگاه مسجد حفظ شود.

۸۰ بازدید