header
 • ۱

  پيشگفتار

  17

  مقدمه

  21

  فصل اول: حديث تسلط

  29

  مبحث اول: سند حديث سلطنت

  35

  گفتار يکم: جست و جو

  35

  گفتار دوم: نقد و تحقيق

  36

  1.جبر ضعف روايت با عمل مشهور

  36

  2.رابطه جبر و عدم جبرِ ضعف روايت با روش اجتهاد

  37

  3.حديث سلطنت و عدم احتياج به جبر ضعف سند

  40

  مبحث دوم: مفاد حديث

  43

  گفتار اول: انديشه ها و نقد آن ها

  43

  1.بيان انديشه ها

  43

  أ)تشريع انگاري مطلق مفاد

  43

  ب)تشريع انگاري مفاد در حوزه انواع سلطنت ها

  44

  ج)تشريع انگاري مفاد در حوزه حفظ سلطه ها

  45

  د)خبري انگاشتن مفاد

  46

  2.نقد انديشه ها

  47

  أ)نقد انديشه اول

  47

  ب)نقد انديشه دوم

  48

  ج)نقد انديشه سوم

  49

  د)نقد انديشه چهارم

  49

  گفتار دوم: انديشه مختار در تفسير حديث

  50

  محبث سوم: توسعه تسلط به غير اموال

  57

  1.راه هاي توسعه مفاد حديث

  58

  2.جست و جو

  59

  3.تحقيق

  60

  مبحث چهارم: حديث سلطنت، ظرفيت ها و محدوديت ها

  65

  گفتار اول: حديث سلطنت و ظرفيت سلطه

  66

  1.جستار در متون فقهي

  66

  أ)انديشه اطلاق

  66

  ب)انديشه تحديد

  68

  2.نقد و تحقيق

  70

  گفتار دوم: حديث سلطنت و محدوديت سلطه در تزاحم

  72

  1.جستاري در اسناد شرعي و متون فقهي

  73

  2.تحقيق

  77

  مبحث پنجم: نسبت حديث با ديگر ادلّه و تطبيقات

  83

  گفتار اول: رابطه حديث و قاعده با ساير اسناد

  84

  1.جست و جو در متون و رصد آرا

  84

  2.نقد و تحقيق

  87

  گفتار دوم: تطبيقات

  87

  1.سلطنت بر اراضي، فضا و معادن

  88

  أ)جست و جو

  88

  ب)نقد و تحقيق

  89

  2.مالکيت فکري

  91

  أ)جست و جو

  91

  ب)نقد و تحقيق

  94

  3.سلطه بر اسقاط حق و ازاله مالکيت

  98

  أ)جست و جو

  98

  ب)نقد و تحقيق

  99

  فصل دوم: حديث نهي از بيع الغرر

  103

  مبحث اول: سند حديثي نهي از بيع غرر و غرر

  111

  گفتار اول: سند حديث نهي از بيع غرر

  111

  1.جست و جو از آرا

  111

  2.نقد و تحقيق

  113

  گفتار دوم: سند «عن النبي(ص) أنه نهي عن الغرر»

  115

  1.جست و جو در متون

  115

  2.نقد، بررسي و تحقيق

  116

  مبحث دوم: مقاد تصويري و تصديقي حديث و جمله هي از غرر

  121

  گفتار اول: مفردات

  121

  1.«نَهي»

  122

  أ)آرا و احتمالات

  122

  ب)بررسي، نقد و تحقيق

  124

  2.«بيع»

  130

  3.اضافه «بيع» و «الغرر»

  131

  أ)رصد انديشه ها

  131

  ب)نقد، بررسي و تحقيق

  133

  4.«الغرر»

  136

  گفتار دوم: مفاد تصديقي حديث و جمله نهي از غرر

  141

  1.طرح چند پرسش

  141

  2.پاسخ به پرسش ها با بيان چند امر

  143

  أ)پذيرش سهمي از خطر از طرف شارع و عقلا

  143

  ب)گستره غررِ موردِ نهيِ شارع

  145

  ج)ترادف نهي از بيع الغرر با نهي از بيع جزاف

  149

  د)عدم لزوم علم تفصيلي به مقدار عوضين در وقت عقد

  150

  ه)جريان مفاد حديث، در غير بيع

  152

  مبحث سوم: رابطه حديث و قاعده با ديگر اسناد

  153

  1.رابطه حديث و قاعده با قاعده تسلط «و أحلّ الله البيع»

  154

  2.رابطه حديث و قاعده با ادلّه وفا به عهد و شرط

  155

  3.رابطه حديث و قاعده با دليل صلح

  156

  4.رابطه حديث و قاعده با آيه تجارت

  157

  5.رابطه حديث و قاعده، با روايت «دَعَوا عبادَ الله»

  158

  6.رابطه حديث و قاعده با ادلّه اضطرار و مانند آن

  160

  مبحث چهارم: تطبيقات

  163

  1.اعتبار قدرت بر تسليم يا تسلّم با استناد به حديث

  164

  أ)جست و جو

  164

  ب)نقد، بررسي و تحقيق

  165

  2.اعتبار علم به عوضين در بيع با استناد به حديث

  169

  أ)جست و جو

  169

  ب)نقد وبررسي

  170

  3.اعتبار علم به اطراف بيع با استناد به حديث

  172

  أ)رصد انديشه ها

  172

  يکم: انديشه صحت استناد

  173

  دوم: انديشه عدم صحت استناد

  175

  ب)نقد و تحقيق

  176

  ج)ادله جريان نهي از غرر در غير عوضين در بيع

  178

  د)پاسخ نقض هاي وارد بر جريان نهي از غرر

  180

  4.استناد به حديث در غير بيع

  182

  5.نقي غرر و ابزار هاي مشتقه مالي

  183

  أ)ابزار هاي مشتقه مالي، مفهوم شناسي و اقسام

  183

  ب)تحقيق و بررسي

  187

  فصل سوم: احاديث وفا به شرط

  193

  مبحث اول: سندشناسي رواياتِ وقا به شرط

  199

  مبحث دوم: مفاد تصويري و تصديقي روايات

  201

  گفتار اول: مفردات

  201

  1و2.«المومنون» و «المسلمون»

  201

  3.«شَرط»

  202

  أ)مفهوم شناسي و تبار شناسي واژه«شرط»

  203

  ب)گستره محيط شرط

  204

  يکم: شرط، الزام و التزام تابع يا اعم؟

  204

  دوم: صدق شرط بر معاطات، عقود ملفوظ و ايقاعات

  213

  سوم: اطلاق شرط بر قرارهاي پايه عقد

  214

  چهارم: اطاق شرط بر بناهاي عرفي

  218

  پنجم: رابطه شرط و انگيزه قرارداد

  221

  4.«کتاب»، «موافقت و مخالفت»، «تحريم حلال و تحليل حرام»

  222

  أ)کتاب الله

  223

  ب)موافقت، مخالفت، تحريم حلال و تحليل حرام

  224

  ج)شرطيت موافقت يا مانعيت مخالفت؟

  231

  گفتار دوم: مدلول تصديقي روايات وفا به شرط

  235

  1.اقوال و آرا

  235

  2.نقد و تحقيق

  237

  أ)نقد قول اول

  237

  ب)نقد قول دوم

  239

  ج)نقد نظر سوم و تثبيت اجمالي انديشه چهارم

  239

  3.توسعه مفاد احاديث، در غير شرط

  240

  4.مناسبات«المؤمنون عند شروطهم» با مثل «أوفُوا بالعقود»

  243

  مبحث سوم: تطبيقات

  245

  1.شروط (و قرارهاي) ابتدايي و غير تابع

  246

  2.پاي بندي به شرط ترکِ فعلِ حقوقي و تخلف از آن

  249

  3.منع نشر آثار ديگران بر اساس«المؤمنون عند شروطهم»

  251

  فصل چهارم: حديث ضمان به يد

  255

  مبحث اول: سند حديث

  261

  گفتار اول: جست و جو از متون روايي و آراي فقهي

  261

  گفتار دوم: نقد و تحقيق

  262

  محبث دوم: مفاد تصويري و تصديقي حديث

  267

  گفتار اول: مفاد تصويري

  267

  1.بررسي ادبي

  267

  2.مفردات حديث بر اساس ديدگاه مشهور

  268

  أ و ب)«علي اليد»

  268

  ج)«ما اخذت»

  269

  د)«حتي تؤديه»

  269

  گفتار دوم: مفاد تصديقي

  270

  1.ديدگاه ها

  270

  أ)ابهام انگاري دلالت حديث

  270

  ب)دلالت حديث بر وجوب حقظ و ردّ

  271

  ج)دلالت حديث بر حکم وضعي ضمان

  272

  2.نقد ديدگاه ها و بيان رأي مختار

  274

  أ)نقد ديدگاه ها

  274

  ب)بيان رأي مختار

  278

  مبحث سوم: تطبيقات

  283

  1.ضمان منافع

  283

  أ)رصد آرا در مسئله

  284

  يکم: ديدگاه انکار

  284

  دوم: ديدگاه اثبات

  285

  ب)نقد و تحقيق

  287

  2.تطبيق «علي اليد» بر غير عمد، بر جهل و عدم تقصير

  291

  3.«علي اليد» و ضمان مجنون و غير بالغ

  293

  4.ضمان در مأخوذ به سَوم

  295

  5.«علي اليد» و ضمان ماليّت

  297

  أ)جست و جو

  297

  ب)نقد و تحقيق

  299

  مبحث چهارم: رابطه «علي اليد» با قاعده «احسان» و مقتضاي اصل

  303

  گفتار اول: رابطه مفاد حديث با قاعده «احسان»

  303

  گفتار دوم: ضمان، مقتضاي اصل و تمريني فقهي_قضايي

  305

  1.مقتضاي اصل در شبهات حکميه(کليه)

  306

  2.مقتضاي اصل در شبهات موضوعيه(جزييه)

  307

  فصل پنجم: زوايات تحلي و تحريم به کلام

  313

  مبحث اول: اَسناد روايات

  319

  مبحث دوم: مدلول تصويري و تصديقي دو جمله مورد بحث

  323

  گفتار اول: مدلول تصديقي

  323

  گفتار دوم: مدلول تصويري روايات، نقد و تحقيق

  327

  1.«أنما»

  328

  2.«تحللّ و تحرّم»

  330

  3.«الکلام»

  331

  مبحث سوم: تطبيقات

  337

  فصل ششم: روايات منافع در مقابل ضمان

  339

  مبحث اول: موقعيت سندي و فقهي روايات

  345

  گفتار اول: سند شناسي روايات

  345

  گفتار دوم: موقعيت فقهي متن مورد گفت و گو

  346

  1.جست و جو در متون

  347

  2.تحقيق

  349

  مبحث دوم: مفهوم شناسي و موقعيت فقهي« إن الخراج بالضمان»

  353

  گفتار اول: مفاهيم

  353

  1و2.«الخراج»

  353

  أ)«ال»

  353

  ب)«خراج»

  354

  3و4.«بالضمان»

  357

  أ)باء

  357

  ب)«ضَمان»

  358

  گفتار دوم: مفاد تصديقي«الخراج بالضمان»

  358

  1.جست و جو

  359

  2.نقد و تحقيق

  366

  3.نقد برداشت الوحنيفه و هم انديشان وي از اين جمله

  373

  گفتار سوم: موقعيت فقهي مفاد تصديقي اين جمله

  374

  مبحث سوم: موقعيت فقهي مفاد تصديقي اين جمله

  374

  1.تطبيقات

  377

  2.استثناها

  377

  أ)تخصيص به قاعده «اقدام»

  377

  ب)تخصيص به قاعده «تلف قبل از قبض»

  378

  ج)تخصيص در وقف و مال صغير

  379

  3.قواعد همسو يا همسان با قاعده

  379

  فصل هفتم: روايت توقف حليت مال مسلمان بر طيب نفس

  383

  مبحث اول: سند شناسي

  387

  مبحث دوم: مفاد تصويري و تصديقي

  389

  مبحث سوم: روايت و ادله انحصار جواز تصرف به اذن مالک

  393

  1.بيان همسويي

  393

  2.مفهوم شناسي «اذن»، «طيب نفس و رضا»

  395

  3.نقد و نظر

  397

  مبحث چهارم: تطبيقات

  401

  1.لزوم معاطات

  401

  2.امساک مال غير

  401

  3.تصرفات اعتباري و شبه تصرف ها

  402

  4.طيب نفس بر اثر باور اشتباه

  403

  5.تسليط بر مال با علم به اشکال در معامله

  410

  پيوست ها

  415

  پيوست اول: نمود هاي قاعده تسلط در برخي نظام هاي حقوقي

  417

  گفتار اول: قاعده تسلط و اصل صحت

  417

  1.اصل صحت در حقوق ايران و دليل آن

  418

  2.اصل صحت در حقوق فرانسه

  420

  گفتار دوم: گستره تسلط در حقوق موضوعه و حدود مالکيت

  421

  1.حقوق ايران

  421

  2.حقوق کشور هاي ديگر

  422

  گفتار سوم: مالکيت فکري در نظم حقوقي برخي کشور ها

  424

  1.مالکيت فکري و حقوق ايران

  424

  2.مالکيت فکري و برخي نظام هاي حقوقي ديگر

  425

  پيوست دوم: بررسي فقهي نهاد صلح

  427

  پيوست سوم: نفي غرر در حقوق ايران، نقد و تحقيق

  433

  پيوست چهارم:حکم شناسي پيش انگاره هاي عقد نکاح

  441

  1.جست و جو

  448

  2.نقد و تحقيق

  451

  پيوست ششم: قاعده وفا به شرط در حقوق ايران و تحليل فقهي آن

  455

  پيوست هفتم: قاعده برآمده از حديق«علي اليد» در حقوق ايران

  463

  پيوست هشتم: قاعده برآمده از «الخراج بالضمان» در حقوق ايران

  465

  منابع

  467

  1.منابع فارسي

  467

  أ)کتاب ها

  467

  ب)مقالات

  469

  2.منابع عربي

  470

  فهرست آيات

  479

  فهرست روايات

  483

  نمايه اعلام

  489

  نمايه موضوعي

  491

۵,۱۶۶ بازدید