header

همایش ملی فلسفه فقه نظام‌ساز «با تاکید بر افکار و آرای شهید آیت‌الله محمدباقر صدر»
از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با حضور فرهیختگان، دانش پژوهان، طلاب ادامه مطلب

پیامبر مِنَ‌الاسلام؛ اما للانسان هستند.
افراد بشر صاحب هر آیین باشند؛ حتی افرادی که ماتریالیست هستند، شخصیت و رفتار و رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله برای آنها...

ادامه مطلب
پیامبر حکمت / دین حکمت

بررسی اختلافات فقیهان مشروطه (فقه و فلسفه فقه)/
برنامه تلویزیونی ماجرا از شبکه تلویزیونی چهار

ادامه مطلب
بررسی اختلافات فقیهان مشروطه (فقه و فلسفه فقه)

در روز های گذشته، خبرهایی از برخی حرکات بسیار قبیح منتشر شد.
به ویژه وقتی غول رسانه‌ای کفر و نفاق نیز چونان موجی برآن سوار شد.
تاریخ و دنیا بداند که علاقه به مذهب در...

ادامه مطلب
در محکومیت اغتشاشات اخیر

چند روز قبل، بیانیه ای از اینجانب با عنوان «ادب تحول» منتشر شد.
طلاب بدون دغدغه به تحصیل بپردازند. اختلاف نظری اساتید نباید مایه سستی و شقاق در صحن عمل پس از تصمیم...

ادامه مطلب
در ادامه بیانیه ادب تحول

پیاده روی اربعین نباید مبتلا به برخی جناح بندی‌های خاص سیاسی شود/
«مردمی» بودن رنگ غالب و مخصوص این حرکت باشد/
آنچه در این همایش به نمایش گذاشته می شود، مساله «وحدت...

ادامه مطلب
پیاده روی اربعین

مجموعه دروس

مجموعه مقالات

تالیفات

 • فقه و مصلحت
  فقه و مصلحت
 • فقه و حقوق قراردادها ادله عام روایی
  فقه و حقوق قراردادها ادله عام روایی
 • فقه و حقوق قراردادها ادله عام قرآنی
  فقه و حقوق قراردادها ادله عام قرآنی
 • فقه و عقل چاپ نهم
  فقه و عقل چاپ نهم
 • فقه هسته ای
  فقه هسته ای
 • مجموعه مقالات دومین همایش ملّی فقه هنر
  مجموعه مقالات دومین همایش ملّی فقه هنر
 • الفقه و العرف
  الفقه و العرف
 • فقه و عرف چاپ ششم
  فقه و عرف چاپ ششم
 • الفقه و المصلحة (الجزء الثانی)
  الفقه و المصلحة (الجزء الثانی)
 • الفقه و المصلحة (الجزء الأول)
  الفقه و المصلحة (الجزء الأول)
شناسنامه یک کتاب
مجموعه مقالات دومین همایش ملّی فقه هنر
مجموعه مقالات دومین همایش ملّی فقه هنر
فهرست کتاب

نشر:قم:مدرسه اسلامی هنر،1397 «مدرسه اسلامی هنر» به عنوان تنها نهاد برآمده از حوزه علمیه قم که به طور تخصّصی به نسبت«دین و هنر» میپردازد، ورودی جدی به حوزه مطالعاتی فقه هنر را براساس رسالت ذاتی خویش برعهده گرفته است. ایضاح نسبت دین و هنر البته در گرو پژوهش های متعدّد در چند علم اسلامی-از فقه تا فلسفه و عرفان تا قرآن و حدیث- و یکپارچه سازی نتایج آن هاست؛ اما از آنجا که تبیین نقاط قرمزو وجود عالمانه به تحث «فقه هنر» نیز اهمیت می یابد. طی دو همایش فقه هنر-به ویژه در همایش دوم-به برخی از موضوعات و مسائل مهم این حوزه پرداخته شده و پژوهش هایی ازجمند ارائه گردیده است. البته قاعدتاً رسیدن به یک فهم و نگاه مشترک که برآمده از بستری محقّقانه باشد، نیازمند تعدّد پژوهش ها در این حوزه است تا جمع نگرش ها و توان های مختلف فکری به شکل گیری یک فضا و پارادایم مقبول در «فقه هنر» بینجامد؛ اما به جرئت میتوان ادعّا کرد آثاری که تاکنون در«مجموعه مقالات همایش فقه هنر» منتشر شده، به گونه ای است که هیچ تکاپویی در این حوزه، مستغنی از آن نخواهد بود.