header

واقعش این است که با ورود جمعی از اعزه این جانب قصد گذاشتن این یادداشت را نداشتم اما برخی مطالب به قدری بر حقیر فشار آورد و به جانم افتاد.

ادامه مطلب
آسیب شناسی تبلیغ و ترویج دین

خرافه زدایی مثل هر پدیده ظریف دیگری بایسته هایی دارد. پنج : رسالت روحانیت، عالمان و فرهیختگان در فهم، پردازش و تبلیغ دین.

ادامه مطلب
بایسته شناسی خرافه زدایی 5

خرافه زدایی مثل هر پدیده ظریف دیگری بایسته هایی دارد. چهار : نامعیار ها را معیار قرار ندادن، عدم مبالغه، بحث ها را در فضای تخصصی مطرح کردن و ...

ادامه مطلب
بایسته شناسی خرافه زدایی 4

خرافه زدایی مثل هر پدیده ظریف دیگری بایسته هایی دارد. سه : نقل کامل، عدم گزینش در مسائل چند ساحتی و ملاحظه تمام ادله.

ادامه مطلب
بایسته شناسی خرافه زدایی 3

خرافه زدایی مثل هر پدیده ظریف دیگری بایسته هایی دارد. دو : مواظبت بر اصالت بنیان ها و حفظ سنت های قابل دفاع.

ادامه مطلب
بایسته شناسی خرافه زدایی 2

خرافه زدایی مثل هر پدیده ظریف دیگری بایسته هایی دارد. یک : خرافه زدا و مصلح دینی باید متخصص و محیط بر آنچه نقد میکند باشد.

ادامه مطلب
بایسته شناسی خرافه زدایی 1

مجموعه دروس

مجموعه مقالات

تالیفات

 • فقه و مصلحت
  فقه و مصلحت
 • فقه و حقوق قراردادها ادله عام روایی
  فقه و حقوق قراردادها ادله عام روایی
 • فقه و حقوق قراردادها ادله عام قرآنی
  فقه و حقوق قراردادها ادله عام قرآنی
 • فقه و عقل چاپ نهم
  فقه و عقل چاپ نهم
 • فقه هسته ای
  فقه هسته ای
 • مجموعه مقالات دومین همایش ملّی فقه هنر
  مجموعه مقالات دومین همایش ملّی فقه هنر
 • الفقه و العرف
  الفقه و العرف
 • فقه و عرف چاپ ششم
  فقه و عرف چاپ ششم
 • الفقه و المصلحة (الجزء الثانی)
  الفقه و المصلحة (الجزء الثانی)
 • الفقه و المصلحة (الجزء الأول)
  الفقه و المصلحة (الجزء الأول)
شناسنامه یک کتاب
الفقه و المصلحة (الجزء الأول)
الفقه و المصلحة (الجزء الأول)
فهرست کتاب

کیف یمکن ترسیم المصلحة و تظهیرها و فقًا لقاعدة تبعیة التشریع للمصالح و المفاسد الموجودة فی المتعلَّق ، و ما هو الدور الذی یقوم به الاجتهاد فی فهم هذه القاعدة و مدیاتها و تطبیقاتها، و کیف یمکن تطبیق هذه القاعدة عند تطور الزمان و المکان و فقدان النص؟وبتعبیر آخر: إلی أی خد یمکن للفقهیه أن یتوسع مع ما یطرحه العصر من مستجدات؟ وهل یمکن أن یصیر فهم المصلحة نسبیًا فیختلف تطبیقها بسبب اختلاف الفهم؟ و هذا یعنی الحاجة إلی التأسیس للقاعدة و بحث مکانة المصحلة فی الکشف عن الحکم الشرعی، ثم موقع المصلحة فی المذاهب الفقهیة مقارنةً مع الإمامیة. ثم ما علاقة ذلک بماقصة الشریعة؟ وهل یمکن اعتبار المصلحة من المقاصد و علی ضوئها یتم استنباط الأحکام، ثم ما مدی شرعیة ذلک؟ و من ناحیة أخری کیف نکتشف المصحلة؟ و ما هی اللوازم المترتبة علیها؟ هذه وأسئلة کثیرة غیرها فی السیاق نفسه تطرح علی الباحث نفسها، و نجد من الضروری الخوض فی معالجتها فی سبیل تقدیم رؤیة متکاملة حول موضوع المصلحة و مدخلیتها فی تحدید المفاهیم و المبانی الفقهیة و الاجتهادیة. و فی هذا السیاق یقع کتابنا المقدَّم له الفقه و المصلحة، لمؤلفة آیة الله أبوالقاسم علی دوست، حیث یطرح الموضوع و یعالجة بما فیه من غنّی و غزارة وهو جهد متقّدم فی حرکة التنظیر لهذه الرؤیة.