header

باسمه تعالی دروس خارج فقه و اصول حضرت آیت الله علیدوست روز دوشنبه هفتم اسفندماه 1402 تعطیل است

ادامه مطلب

انتقام این حادثه و امثال آن چه گذشته و می گذرد به ویژه حوادث کنونی در غزه و فلسطین اشغال‌شده را از خداوند بزرگ، خواهانیم.

ادامه مطلب
چهارشنبه خونین کرمان

الانصاف افضل الفضائل
جایگاه انصاف در نصوص دینی
حالاتی ساده برای انسان که توجه به خواستگاه و مبانی آنها یا آثار آنها بسیار مهم است
مثلا انفاق از کالای کم ارزش از...

ادامه مطلب
جایگاه انصاف در نصوص دینی

و لا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق وانتم تعلمون
چند سالی است در ایام فاطمیه، تلاشهایی در راستای به زیر سوال بردن بزرگداشت این ایام از سوی برخی نهادهای مرتبط با...

ادامه مطلب
ضرورت تعظیم شعائر فاطمی

رسالت حوزه های علمیه با اولویت تبلیغ؛ راز و رمز موفقیت در تبلیغ دین
همه میدانیم مبلغ باید ناطق عن الله باشد
مبلغ باید مردم دار و متواضع باشد

ادامه مطلب
اهمیت تبلیغ

آیین رونمایی کتاب «مجموعه مقالات سومین همایش فقه و هنر»
نیاز اهالی فرهنگ و هنر و نسبت آنها با مسائل فقهی

ادامه مطلب
مجموعه مقالات سومین همایش فقه و هنر

مجموعه دروس

مجموعه مقالات

تالیفات

 • فقه و مصلحت
  فقه و مصلحت
 • فقه و حقوق قراردادها ادله عام روایی
  فقه و حقوق قراردادها ادله عام روایی
 • فقه و حقوق قراردادها ادله عام قرآنی
  فقه و حقوق قراردادها ادله عام قرآنی
 • فقه و عقل چاپ نهم
  فقه و عقل چاپ نهم
 • فقه هسته ای
  فقه هسته ای
 • مجموعه مقالات دومین همایش ملّی فقه هنر
  مجموعه مقالات دومین همایش ملّی فقه هنر
 • الفقه و العرف
  الفقه و العرف
 • فقه و عرف چاپ ششم
  فقه و عرف چاپ ششم
 • الفقه و المصلحة (الجزء الثانی)
  الفقه و المصلحة (الجزء الثانی)
 • الفقه و المصلحة (الجزء الأول)
  الفقه و المصلحة (الجزء الأول)
شناسنامه یک کتاب
مصادر فقه (عقل و عرف)
مصادر فقه (عقل و عرف)
فهرست کتاب

مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی، 1394 پیچیدگی ها جهان معاصر و پیدایش پرسش های جدید از یک سو و ظرفیت شگفت آور دانش فقه از سوی دیگر موجب شده است که فقه گریز و گزیری از پرداختن به ساحت های نوپیدا نداشته باشد. در این میان، شوق یافتن پاسخ پرسش ها گاه در برابر خوف عبور از چارچوب فقاهت مغلوب میشود و گاه به آن غالب می آید. کشاکش این شوق و آن خوف، فقیه را ناچار می کند که یک بار برای همیشه، نسبت خود را با مصادر فقه روشن و به ویژه قلمرو کارآمدی عقل و عرف را در گذر از این کشاکش حل کند. کتاب حاضر، گامی است در این مسیر.