header
بایسته شناسی خرافه زدایی 5

بایسته شناسی خرافه زدایی 5

 • در تاریخ ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
 • ساعت ۰۲:۳۰

خرافه زدایی مثل هر پدیده ظریف دیگری بایسته هایی دارد. پنج : رسالت روحانیت، عالمان و فرهیختگان در فهم، پردازش و تبلیغ دین.

ادامه مطلب
بایسته شناسی خرافه زدایی 4

بایسته شناسی خرافه زدایی 4

 • در تاریخ ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
 • ساعت ۰۲:۲۵

خرافه زدایی مثل هر پدیده ظریف دیگری بایسته هایی دارد. چهار : نامعیار ها را معیار قرار ندادن، عدم مبالغه، بحث ها را در فضای تخصصی مطرح کردن و ...

ادامه مطلب
بایسته شناسی خرافه زدایی 3

بایسته شناسی خرافه زدایی 3

 • در تاریخ ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
 • ساعت ۰۲:۲۰

خرافه زدایی مثل هر پدیده ظریف دیگری بایسته هایی دارد. سه : نقل کامل، عدم گزینش در مسائل چند ساحتی و ملاحظه تمام ادله.

ادامه مطلب
بایسته شناسی خرافه زدایی 2

بایسته شناسی خرافه زدایی 2

 • در تاریخ ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
 • ساعت ۰۲:۱۴

خرافه زدایی مثل هر پدیده ظریف دیگری بایسته هایی دارد. دو : مواظبت بر اصالت بنیان ها و حفظ سنت های قابل دفاع.

ادامه مطلب
بایسته شناسی خرافه زدایی 1

بایسته شناسی خرافه زدایی 1

 • در تاریخ ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
 • ساعت ۰۲:۰۹

خرافه زدایی مثل هر پدیده ظریف دیگری بایسته هایی دارد. یک : خرافه زدا و مصلح دینی باید متخصص و محیط بر آنچه نقد میکند باشد.

ادامه مطلب
نقدی بر سخنرانی دکتر عبدالکریم سروش

نقدی بر سخنرانی دکتر عبدالکریم سروش

 • در تاریخ ۰۸ فروردین ۱۳۹۹
 • ساعت ۰۱:۵۶

جناب آقای سروش. راه شما یک صفر بزرگ است. یک رعد و برق بی باران است چیزی از آن در نمی آید. یک نه بزرگ به تراث است.

ادامه مطلب
کرونا

کرونا

 • در تاریخ ۰۶ فروردین ۱۳۹۹
 • ساعت ۰۱:۲۶

شامل 10 سخنرانی تلویزیونی درباره ویروس کرونا

ادامه مطلب
نصیحتی از حضرت عیسی سلام الله علیه

نصیحتی از حضرت عیسی سلام الله علیه

 • در تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۹۸
 • ساعت ۲۱:۱۰

نصیحتی از حضرت عیسی سلام الله علیه

ادامه مطلب