header

اصول فقه-تعارض ادله

جلسه 62
  • در تاریخ ۲۴ دی ۱۳۹۸
چکیده نکات

روایات دال بر عرضه احادیث بر کتاب الله و سنت و رد مخالف (یا غیر موافق) و قبول روایت موافق با کتاب

استاد علیدوست - خارج اصول - تعارض ادله - اقتضای اسناد و اخبار در تعارض اخبار - روایات عرضه و طرح - آدرس سایت: a-alidoost.ir

برگه جلسه
صفحه 1637 و 1638
 روایت اول:  و عنه عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن  ابی عبدالله ـ علیه السلام ـ قال: قال رسول الله ـ صلی الله علیه و آله ـ : ان علی کل حق حقیقة و علی کل صواب نوراً، فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه».1 
روایت در کافی از علی بن ابراهیم از ... است و مطابق موازین مشهور رجال موثقه است. در ارتباط باتحلیل محتوایی روایت، بعدا گفتگو خواهیم کرد.
روایت دوم: از رساله راوندی است و البته با سند نامعتبر تا به دست ما از شیخ صدوق عن ابیه عن سعد بن عبدالله عن یعقوب بن یزید عن محمد بن ابی عمیر عن جمیل بن دراج عن ابی عبدالله  ـ علیه السلام ـ قال: الوقوف عند الشبهة خیر من الاقتحام فی الهلکة؛ ان علی کل حق حقیقةً و علی کل صواب نوراً، فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه».2 
روایت سوم: منقول در کافی با سند معتبر و متعدد از عبدالله بن ابی یعفور از امام صادق ـ علیه السلام ـ است، با این تعبیر: قال: «اذا ورد علیکم حدیث فوجدتم له شاهداً من کتاب الله او من قول رسول الله  ـ صلی الله علیه و آله ـ و الا فالذی جاءکم به اولی به».3 و در روایت هر چند آمده است: «سألت اباعبدالله ـ علیه السلام ـ عن اختلاف الحدیث یرویه من نثق به و منهم من لا نثق به» و بحث ما فارغ از فرض تعارض ادله است؛ لکن سبقت این سؤال، اثری در عمومیت جواب از سوی امام ـ علیه السلام ـ ندارد.
روایت چهارم: منقول در کافی از محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن عیسی عن ابن فضال عن علی بن عقبة عن ایوب بن راشد عن ابی عبدالله ـ علیه السلام ـ قال: «ما لم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف».4 
روایت به دلیل حضور ابن فضال موثقه است. و زخرف از کلام: کلام مموّه و کذب است.
روایت پنجم: منقول در کافی عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن ابیه عن النضر بن سوید عن یحیی الحلبی عن ایوب بن الحرّ قال: سمعت اباعبدالله ـ علیه السلام ـ یقول: «کل شیء مردود الی الکتاب و السنة و کل حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف».5 روایت از جهت سند، معتبر است.
(جلسه شصت و دوم)
روایت ششم: به نقل جناب کلینی، از محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابی عمیر عن هشام بن الحکم و غیره عن ابی عبدالله ـ علیه السلام ـ قال : «خطب النبی ـ صلی الله علیه و آله ـ بمنی فقال: ایها الناس! ما جاءکم عنّی یوافق کتاب الله فانا قلته و ما جاءکم یخالف کتاب الله فلم اقله».6 سند روایت معتبر و ویژگی آن نقل قول مفاد روایات قبل توسط امام ـ علیه السلام ـ از پیامبر عظیم الشأن ـ صلی الله علیه و آله ـ است.
روایت هفتم: با وجود نقل در کافی از نظر سند  مرسله (عن رجل) است هر چند ناقل از رجل عبدالله بن بکیر از اصحاب اجماع است. متن حدیث این است: «عن ابی جعفر ـ علیه السلام ـ فی حدیث قال: «اذا جاءکم عنّا حدیث فوجدتم علیه شاهدا او شاهدین من کتاب الله فخذوا به و الا فقفوا عنده ثم ردّوه الینا حتی یستبین لکم».7 ویژگی این حدیث تاکید بر لزوم بودن یک یا دو شاهد از قرآن (یا قرآن و سنت) در راستای مفاد روایت است تا روایت قابل اخذ باشد. ویژگی دیگر توقف در مقابل روایتی است که از این ویژگی برخوردار نیست و رد آن به اهل بیت ـ علیه السلام ـ تا واقع روایت روشن گردد.
روایت هشتم: روایتی است غیر معتبر به نقل از امالی طوسی از امام باقر ـ علیه السلام ـ فی حدیث قال: «انظروا أمرنا و ما جاءکم عنّا فان وجدتموه للقرآن موافقاً فخذوا به و ان لم تجدوه موافقا فردّوه و ان اشتبه الامر علیکم فقفوا عنده و ردّوه الینا حتی نشرح لکم من ذلک ما شُرِحَ لنا».8  
در این روایت صرفاً به فرض موافقت (و بالاشاره: به فرض مخالفت) اشاره نشده بلکه از صورت شک و اشتباه هم یاد شده است.
روایت نهم: مرسله عیاشی در تفسیرش از سَدیر از امام باقر و  امام صادق ـ علیهما صلوات الله ـ است با این تعبیر: «لا یصدّق علینا الا بما یوافق کتاب الله و سنة نبیه ـ صلی الله علیه و آله».
روایات مرتبط با باب مورد نظر اختصاص به این نه روایت ندارد. آن چه نقل گردید، همگان در یک باب از ابواب وسائل بود، لکن این مقدار نقل برای رسیدن به قرار در مسأله و اظهار نظر کافی است.
(پایان جلسه)


  1. الوسائل، ج27، صفات القاضی، باب9، ص109و110، ح10.
  2. همان، ص119، ح35.
  3. همان، ص110، ح11.
  4. همان، ح12.
  5. همان، ص111، ح14.
  6. همان، ح15.
  7. همان، ص112،ح18.
  8. همان، ص120، ح37.
  9. تفسیرالعیاشی، ج1،ص20؛همچنین ر.ک: الوسائل (به وصف سابق)، ص123،ح47.۶۰ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
چکیده نکات

روایات دال بر عرضه احادیث بر کتاب الله و سنت و رد مخالف (یا غیر موافق) و قبول روایت موافق با کتاب