header

اصول فقه کاربردی قضایی جزایی - دانشگاه رضوی [مقطع دکتری] (1402-1403)

جلسه 6
  • در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۳
چکیده نکات

مفهوم گیری براساس دانش اصول فقه از نصوص دینی و متون حقوقی
توضیح مراد از مفهوم داشتن و رفع یک اشتباه رایج
نفی شخص حکم مفهوم نیست نفی نوع حکم مراد است
تطبیق بر ماده 660 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و ماده 516 و 640 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
مواردی که مفهوم گیری ناصحیح است
قول به تفاوت بین نصوص دینی و متون قانون
به کتاب اصول فقه کاربردی جلد1 مباحث الفاظ مراجعه شود۱۰۲ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
چکیده نکات

مفهوم گیری براساس دانش اصول فقه از نصوص دینی و متون حقوقی
توضیح مراد از مفهوم داشتن و رفع یک اشتباه رایج
نفی شخص حکم مفهوم نیست نفی نوع حکم مراد است
تطبیق بر ماده 660 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و ماده 516 و 640 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
مواردی که مفهوم گیری ناصحیح است
قول به تفاوت بین نصوص دینی و متون قانون
به کتاب اصول فقه کاربردی جلد1 مباحث الفاظ مراجعه شود