header

درس اخلاق - جلسه 1

جلسه درس اخلاق مورخ 20/11/95

دین سازی خطری بزرگ است| باید مراقب انحرافی ها در اربعین بود - جلسه 1

استاد درس خارج حوزه علمیه قم نسبت به فعالیت فرقه ها و نحله های انحرافی در موسم راهپیمایی اربعین در کشور عراق تاکید و دین سازی را خطری بزرگ توصیف کرد.

آسیب شناسی طب اسلامی - جلسه 1

آیت لله علیدوست در جلسه درس اخلاق در درس خارج فقه به آسیب شناسی طب اسلامی پرداختند.

دیگران را از خود بهتر پنداشتن یکی از ده نشانه مومن عاقل - جلسه 1

دیگران را از خود بهتر پنداشتن یکی از ده نشانه مومن عاقل