header

مقدمه اصول فقه (1400-1401) - جلسه

برخی علوم قطعا از مقدمات اجتهاد است لکن در مقدار تاثیر آن اختلاف است و به اختلاف روشی اجتهاد، مقدار احتیاج متفاوت خواهد بود؛ نظیر علم رجال بر مبنای قطعی (یا کالقطعی) بودن اخبار کتب اربعه و مبنای غیر آن.
مبنای مدرسه‌ای محقق خویی، احتیاج به رجال را مضاعف می‌کند.
اقول: استراحت از علم رجال، تنها بر مبنای قطعی - یا کالقطعی - گرفتن اخبار کتب اربعه نیست بلکه مبنای کفایت وثوق صدور بسیار مؤثر است.
روش فقاهت زیاد مؤثر است. روش مدرسه‌ای در مقابل روش تجمیع ظنون قبول انسداد و شبه آن و عدم قبول انسداد نیز اثرگذار در وجه حاجت به رجال هست.

تعارض ادله (99-1400) - جلسه

بررسی استصحاب حکم تقلید شده بر مبنای دلیل نقلی تقلید
آقای آخوند : بر این مبنا هم حکم ظاهری موجود نیست.
نظر معروف : جعل حکم ظاهری
مشکل استصحاب
عدم بقای موضوع
سایر ادله مجوزان : اطلاق ادله تقلید، دلیل انسداد و سیره
نقد این سه دلیل توسط حقق خراسانی

خارج فقه القضا (99-1400) - جلسه

ادامه استدلال به مقبوله ابن حنظله برای اثبات اعتبار اجتهاد در قاضی
شمول مقبوله نسبت به اختلاف در موضوع و در حکم
دلیل دوم و سوم
دو معتبره از ابوخدیجه
بنابر انسداد و حکومت از حکم عقل، حکم شرعی به دست نمی‌آید