header

اصول فقه-تعارض ادله - جلسه

تعدی از مرجحات منصوص در کشاکش اثبات و نفی و مصداق‌شناسی مرجحات غیر منصوص
تعدی از مرجحات آری یا نه؟
تتبع
آیا تعدی از مرجحات منصوص صحیح است
مصداق شناسی برخی از مصادیق شبهه دار
در مسئله اختلاف است.