header

اصول فقه-تعارض ادله - جلسه

ادله نفی و نقد ادله اثبات
بررسی
ضابطه منصوص العلة در کلام محقق نایینی وقتی است که بتوان نص همراه با تعلیل را به صغری و کبری تحلیل کرد.
دلیل محقق نایینی بر رد تعدی از مرجحات منصوص

دیدن درس...
۱,۰۹۷ بازدید