header

استصحاب - ادله و تنبیهات (94-95) - جلسه

ادامه کلام محقق خویی در مساله

استصحاب - ادله و تنبیهات (94-95) - جلسه

ادامه کلام محقق سبزواری و بیان کلام محقق نایینی در مساله

عام و خاص (83-84) - جلسه

نقد کلام محقق بروجردی

اصول فقه - استصحاب (96-97) - جلسه

بیان مورد اختلاف در عمل به استصحاب در قضاوت