header

تعارض ادله (99-1400) - جلسه

بیان محقق نایینی در مسئله
صوری که محقق نایینی به تصویر می‌کشد سه قسم است:
1. مجال انقلاب نسبت در آن نیست
2. مجال انقلاب هست لکن ایشان نمی‌پذیرد
3. مجال انقلاب هست و ایشان می‌پذیرد
محقق نایینی : در صورت اتصال یکی از خاص ها به عام، تخصیص آن مقدم بر تخصیص به مخصص منفصل است.

تعارض ادله (99-1400) - جلسه

نقد اندیشه محقق نایینی
محقق خویی : لازم تابع ملزوم است در ثبوت، اثبات و حجیت.
بیان چند نقض وارد بر اندیشه محقق خویی

تعارض ادله (99-1400) - جلسه

اندیشه صلاحیت نفی ثالث مستندا به هر دو دلیل نظر محقق نایینی است.
ایشان هرچند با تعارض مدلول مطابقی را ساقط میبیند اما مدلول التزامی را از هیچکدام ساقط نمیبیند.
به نظر وی مدلول التزامی در حدوث و اصل تحقق تابع مدلول مطابقی است لکن در بقا و حجیت تابع آن نیست.
توضیحی در اینباره

خارج فقه القضا (99-1400) - جلسه

اخلاق
مراعات، مراقبت و پایش علما توسط امام عصر علیه السلام
روایت لا یعزب انا شیء من اخبارکم
تعبیر امام علیه السلام از صاحب جواهر به عبد صالح
ادامه تتبع
نقل تفصیل در مسئله از محقق نایین و نقد اجمالی آن و توجیه آن