header

تعارض ادله (99-1400) - جلسه

ادامه کلام سید محقق باقر صدر
تصور دو ظهور حالی در اطلاق و اثبات تقدیم دلالت عام بر مطلق
نقد کلمات
اثبات شیوع و سریان در مطلق به خود لفظ

تعارض ادله (99-1400) - جلسه

بیان محقق سید محمد باقر صدر :
1. در فرض اتصال عام و مطلق
2. در فرض انفصال
در فرض اول بنابر مسلک محقق نایینی تعارض مستقر است
بنابر مسلک مشهور سه احتمال است
بنابر دو احتمال تعارض مستقر نیست
و بنابر یک احتمال تعارض مستقر است
تایید نظر شیخ توسط محقق صدر نه با بیان شیخ

تعارض ادله (99-1400) - جلسه

تعارض عام و مطلق
شیخ انصاری : در تعارض بین عام و مطلق، عام مقدم می شود و تعارض آنها بدوی است
آخوند خراسانی : در فرض اتصال عام و مطلق سخن فوق صحیح است لکن در فرض انفصال صحیح نیست
محقق خویی : حق با شیخ است نه با آقای آخوند

تعارض ادله (99-1400) - جلسه

گفتگو از برخی مصادیق مشکوک تعارض مستقر
1. تعارض عام و مطلق
اخلاق
روایت از امام حسن علیه السلام
اللوم ان لا تشکر النعمة
عوامل شکر گزاری
موانع شکر گزاری
اشکال شکر
آثار شکر
و ...