header

نفر الی الله برای تبیین و تبلیغ دین - جلسه

مالکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض
در این کریمه :
1. ملامت میکند از تثاقل و تباطؤ برای نفر به جهاد
2. عامل تثاقل را بیان میکند
3. نتیجه شوم آن را بیان میکند
4. میفرماید اگر شما کوتاهی کردید امر دین الهی بر زمین نمیماند
نکته
تعبیر به الحیاة الدنیا به جای حیات الدنیا در آیات متعدد قرآن مشیر به این حقیقت است که آنچه مورد ملامت است حیات پست و بی قرار (الحیاة الدنیا) است؛ نه حیات در دنیا.
الدنیا مزرعة الآخرة
تثاقل در جهاد مصداق دیگری نیز دارد و آن کوتاهی در تبلیغ دین خدا (جهاد تبلیغ و تبیین) است.
در اینجا است که آیه کریمه شامل حال ما نیز میشود.
برای این جهاد لازم است :
1. سواد کافی و فهم دین در یک سیستم و نظام
2. اعتقاد به گزاره های دینی
3. عمل به آن
4. اخلاص
5. سلیقه
6. ...