header
جوایز

۱ تصویر

گواهی درجه یک کرسی موفق ۱۳۹۳

  • در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۴۰۰
  • ساعت ۱۲:۳۷

گواهی درجه یک کرسی موفق از طرف مدیریت شورای عالی انقلاب فرهنگی و ریاست هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره بهمن ماه 1393

۸۷۱ بازدید