header

سخنرانی در ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

خلاصه خبر :
سخنرانی در ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
آیت الله ابوالقاسم علیدوست، رئیس اندیشکده فقه و حقوق مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در اختتامیه ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در کتابخانه ملی به سخنرانی پرداختند.

شش محور برای طراحی الگو باید مورد توجه قرار گیرد،

توجه به کشور و نگاه به آموزه‌های دینی به عنوان محور اول در طراحی الگو باید در دستور کار قرار گیرد.

به عنوان محور دوم در الگو باید بحث معرفتی و عدالت مورد توجه قرار گیرد.

شریعتمداری و فقه‌محور بودن را ویژگی سوم الگو 

اگر ما بهترین الگو را ارائه کنیم، ولی تنها به پیشرفت‌های ظاهری بسنده کنیم به نتیجه نمی‌رسیم. از این رو معنویت و اخلاق به عنوان رکن چهارم در تنظیم الگو مورد تاکید است.

عدالت واخلاق،دو عنصری است که همچون لباسی تمام قد،بر اندام برنامه ریزی ها و اقدامات،باید پوشانده شود.اگر کران تا کران عالم،در سیطره ما باشد ولی از عدالت و اخلاق بی بهره باشیم،ناموفقیم

محور پنجم تنظیم الگو :  گاهی فقط بر اساس ظرفیت ها برنامه‌ریزی می‌کنیم، در حالی‌که برای تنظیم اسناد باید موانع نیز در نظر گرفته شود. حتی در اسناد پایه نیز به این موضوع باید توجه شود.

در کشوری زندگی می‌کنیم که موانع و آسیبها قابل پیش بینی نیستند؛ از این جهت باید در تنظیم اسناد، موانع قطعی و احتمالی را در نظر بگیریم. هنگام برنامه ریزی تزاحم ها را باید در نظر گرفت و جهت مدیریت آن برنامه ریزی کرد. و گرنه در اجرا در رویارویی با تزاحم ها، مجبور به دوخت و دوزهای ناهمسو می شویم.

اگر کسی از خارج به ایران بیاید و بگوید بعد از 40 سال چه برنامه‌ای دارید، چه می‌توانیم بگوییم؟ ما هیچ برنامه روشنی نداریم.

محور ششم: در تنظیم تمام اسناد باید این نکته در نظر گرفته شود که بتوانیم این اسناد را به کشورهای دیگر نیز ارائه کنیم. ضمن اینکه از ادبیات کشور خود استفاده می‌کنیم باید ادبیات جهانی را نیز به کار گیریم و در چند سطح و مرحله ای باشد.


۲۲۴ بازدید