header

روش شناسی فقه تقنین (1400)

جلسه 6
  • در تاریخ ۱۸ تیر ۱۴۰۰
چکیده نکات

ادامه بیان تفاوت ها از فقه فتوا به فقه تقنین
به اعتبار متعلق فعالیت و داشتن رویکرد بیشتر اجتماعی در فقه تقنین
بیان لزوم داشتن دو رساله برای مردم و برای کارگزاران نظام
استنباط نظام
اصلاح نگاه مناسب
تزاحم و استنباط اول و دوم۱,۲۴۴ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
چکیده نکات

ادامه بیان تفاوت ها از فقه فتوا به فقه تقنین
به اعتبار متعلق فعالیت و داشتن رویکرد بیشتر اجتماعی در فقه تقنین
بیان لزوم داشتن دو رساله برای مردم و برای کارگزاران نظام
استنباط نظام
اصلاح نگاه مناسب
تزاحم و استنباط اول و دوم