header

خارج فقه القضاء(1400-1401) - جلسه

وظیفه حاکمیت در جعل قوانین نظم بخش است حتی اگر منعطف باشد. حاکمیت می‌تواند فقط از معاملات ثبت شده در اسناد رسمی پشتیبانی کند یا تسهیلات بدهد.
دخالت حاکمیت نباید ناقض بدون حکمت آزادی انسان ها در عقد قرارداد و ناقض قوه قضاییه باشد. می‌توان جعل قانون را به خود قوه قضاییه- که بخشی از حاکمیت است- گذاشت.
تعارض شهادت، داوری کارشناس و اقرار - در تعارض شهود با داوری کارشناس بحث گذشته مطرح است و به نظر نهادِ دارای قوت بیشتر در اطمینان بخشی مقدم است.
البته بر مبنای(شاید) مشهور کارشناس مصداق شاهد است مگر این که شهادتش از روی حس یا قریب به حس نباشد. نظر نهایی در این بخش

فقه پزشکی با محوریت پرونده های قضایی (1400-1401) - جلسه

آرای برخی از فقها در ارتباط با مرگ مغزی و احکام آن
برخی معتقدند تشخیص مرگ به عهده عرف است و ظاهر کلامشان اراده عرف عام است.
و معتقدند تا وقتی مصدوم حرکتی دارد، مرده به حساب نمی‌آید.
برخی معیار مرگ را عدم جریان خون در رگ ها میدانند و نبود تنفس.
به هرحال مورد اتفاق است که در مرگ مغزی احکام میت جاری نیست.
راجع به برداشتن عضو از بدن او ابهاماتی در کلمات آنها دیده میشود.

تعارض ادله (99-1400) - جلسه

نقد، بررسی و تحقیق در مسئله
1. روش شناسی گفتگو
مرجع در فهم ادله در مفروض کلام چیست
مسئله عقلی عقلایی است؛ پس باید دید عقلا در اینباره چه میکنند.
مرجع در فهم ادله عرف عام است.

آیات الاحکام یک (99) - جلسه

نهاد تشخیص مصداق سبیل
پنج فرضیه در اینباره :
- ولی فقیه
- مرجه تقلید
- عرف عام
- کارشناس
- شخص مجری مفاد آیه
تعین گزینه آخر با استفاده از نظر کارشناس
بیان سه اصل در رسیدن به مقصود