header

اصول فقه-تعارض ادله - جلسه

ادامه تتبع و بررسی
نزاعی دوم و سوم در دل نزاع در ترتیب مرجحات
برگشت همه مرجحات به مرجح سندی، آری یا نه؟
برخی اولین مرجح را مرجح جهتی و برخی مرجح سندی (صدوری) می دانند.
محقق نائینی به ترتیب مرجح صدوری، جهت صدور و مضمونی می داند.

دیدن درس...
۱,۴۴۷ بازدید

اصول فقه-تعارض ادله - جلسه

لزوم مراعات ترتیب در مرجحات یا عدم آن، بنابر فرض تعدی از مرجحات منصوص و عدم آن
مقدمه
تتبع
نظر شیخ انصاری، محقق رشدی و آخوند خراسانی در ترتیب مرجحات
تقسیم مرجحات به داخلی و خارجی و تقسیم داخلی به مرجح صدوری، مضمونی، جهتی

دیدن درس...
۱,۱۵۱ بازدید