header

خارج فقه سیاسی (1400-1401)

جلسه 7
  • در تاریخ ۱۹ آبان ۱۴۰۰
چکیده نکات

جلسه هفتم 1400 - 1401
جلسه سی و پنجم 1399 - 1401
جلسه پنجاه و نهم 1398 - 1401
تیعن سوم
در جامعه باید احکام اسلام پیاده شود و این کار فقیه است نه مردم
نقد تعین سوم
احکام اسلام همه شئون مردم را فرا نمی گیرد
دوگانه رای مردم برای امور الناس و ولایت فقیه برای اجرای احکام یعنی امر الله
مردم بر شئون خود مسلط هستند و اصل عدم ولایت است
البته چارچوب های شرعی باید مراعات شود و این نظارت فقیه را می طلبد
بیان برخی از مشکلات مراجعه به آرای مردم و پاسخ به آن اشکالات
نباید شبهات عارضی را به حساب ذات مراجعه به رای مردم گذاشت
قبول مرز های جغرافیایی۴۷۵ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
چکیده نکات

جلسه هفتم 1400 - 1401
جلسه سی و پنجم 1399 - 1401
جلسه پنجاه و نهم 1398 - 1401
تیعن سوم
در جامعه باید احکام اسلام پیاده شود و این کار فقیه است نه مردم
نقد تعین سوم
احکام اسلام همه شئون مردم را فرا نمی گیرد
دوگانه رای مردم برای امور الناس و ولایت فقیه برای اجرای احکام یعنی امر الله
مردم بر شئون خود مسلط هستند و اصل عدم ولایت است
البته چارچوب های شرعی باید مراعات شود و این نظارت فقیه را می طلبد
بیان برخی از مشکلات مراجعه به آرای مردم و پاسخ به آن اشکالات
نباید شبهات عارضی را به حساب ذات مراجعه به رای مردم گذاشت
قبول مرز های جغرافیایی