header

قاعده تسلط و گستره آن

  • در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۸
  • ساعت ۱۰:۵۲

گا محشدہ وسلاعطنت مردم برآمولی حربٹی، ارغوا محا۔ مشهور و مسلم تفهی است. معماد تا عهده مرکبار در جره ایجایی و ملی با این تغریر است: ۶ متر مالکی بر انواع عصرف ما در اموال خویشی مسلط است و میجی تخصی با نهادی نمیتواند. سلطنت می را بر اموالشی محدود سارد. گران، بای عضلا، عقل اجماع و روایات اراسناد این ناعاده به شمار میروند. حدیث سلطنت به عنوان عمدهترین دلیل روایی یا علیه سلطنت، گرچه مند محیحی ندارد، ولی چون ار شعارات مسلم اسلامی است، معتبر میباشد؛ هرچند مبنای جبر فسعف سند را به عملی و استاد مشهور نیفدیریم اندیشه صحیح در بان مغاد حدیث این است که مردم حتی مرگونه تصرف در اموال خود را دارند تا زمانی که منعی از سوی شارع نرسیده باشد. این حادیث در متمام شریع است و جوار و قسعی و کلامی مرنوع تصرف مالکان به عنوان حکم اولی و واقعی از آن با رمانی که متعیار ناحیه شارع نرسیده باشد، استفاده میشود؛ بنابراین میتوان با آن و قاعده سلط، شکت و گردیدها را برطرف ساخت. تسلط مردم بر ملک، حی و شتون دیگر حریشی، جره حوزه یا عامه است. استعاطر حی و سلب مالکیت، اثر شتون سلطنت مالکت بر ملکشی است. جمعیت محسنی و موار ملکی مالکیت (اعم اثر شخصی، دولت و ملات)، "تابع اعتبار محرعی / سست۔ _

اجتهاد از انظباط تا ...

  • در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۸
  • ساعت ۱۰:۳۳

در همايشي كه با عنوان «اجتهاد در دنياي معاصر» در تاريخ 2/10/87 در دانشگاه مذاهب اسلامي برگزار گرديد، يكي از سخنرانان درباره‌ي اجتهاد سخناني را ايراد كرد كه انعكاس‌هاي گوناگوني داشت. وي در آغاز با اشاره به ريشه‌دار بودن پديده‌ي اجتهاد در صدر اسلام و حتي عصر حيات پيامبر اكرم صلی‌الله‌عليه‌وآله توضيح داد كه بعد از رحلت پيامبر صلی‌الله‌عليه‌وآله مرجعيت علمي و فقهي جهان اسلام اگرچه بر عهده‌ي صحابه بود ولي بر‌اساس روايات محكم فريقين مرجعيت اميرالمؤمنين عليه‌السلام محكم‌ترين و نيرومندترين پناهگاه علمي و فقهي جهان اسلام بود. در قرن دوم نيز با اين‌كه اجتهاد اهل‌سنت توسعه‌ي زيادي يافته بود ولي باز هم بسياري از علماي اهل سنّت، صادقين عليهما‌السلام را مرجعي بزرگ مي‌دانستند و به شاگردي ايشان افتخار مي‌كردند. پديده‌ي اجتهاد در عصر حضور ائمه هم ادامه داشت.

بررسي فقهي اطاعت زوجه از زوج

  • در تاریخ ۰۵ آبان ۱۳۹۸
  • ساعت ۱۸:۵۱

تحقیق حاضر، به بررسی فقهی موضوع اطاعت زوجه از زوج از دیدگاه قرآن و روایات می¬پردازد و هدف از آن، تبیین محدوده¬ای است که در آن، متابعت کردن از زوج شرعاً لازم است. مهم¬ترین آیه قابل استناد در این باره آیه ۳۴ سوره نساء است که آیه در ابتدا، بر اعطای مسئولیت سرپرستی و اداره زندگی به مرد و لزوم عقلی فرمانبری زوجه از زوج دلالت دارد و به عبارتی و جویب اطاعتی که فهمیده میشود، و جربی ارشادی است که با توجه به قانون ملارمه میتوان به و جویب مولوی آن نیز قائل شده و ارشادی بودن آن مشافی مولریت نیست ودرنهایت، وجوب مولوی متابعت زوجه نسبت به زوج مضروخانه گرفته شدم، که به تخریبه مقابله فهمیده میشود محدوده اطاعت، تمکین در مسئله زا شیری است. در روایات، زنان به متابعت ارشوهر به صورت کلی با در قالب لسترومانان بارشسی هر در انجام برخی از امور محمادی همچون روزه و حاج یا غیرعبادی مباشد. خروج اثر مشترل بیانمار، سفارش شدهاند. بعضی از این روایات در مقام بان و جریب عقلی و ارشادی متابعت برده و ار برخی دیگر استفاده میشود که شیر هر در محدوده است متعار زوجه بر او ولایت داشته و در این فرخس متابعت آئرشسرمر، وجوب مولوی دارد۔

فقه و مقاصد شریعت

  • در تاریخ ۰۵ مهر ۱۳۹۸
  • ساعت ۲۲:۲۶

شریعت اسلام هدفمند است و احکام آن داراى مقاصد و عللى است. نصوص دینى نیز به نصوص بیانگر حکم و بیانگر مقاصد و علل تقسیم مى‏گردد. عقل، بناى عقلا، کیفیت بیان نصوص قرآن و روایات، از راههاى تشخیص مقاصد است. رابطه تنگاتنگ شریعت و مقاصد این پرسش را ایجاد مى‏کند که فقیه در مقام استنباط تا چه حدّ باید به مقاصد توجه کند؟ در بیان و فهم رابطه فقه با مقاصد، پنج دیدگاه وجود دارد که از آن میان نظریه‏اى که تنها نصوص بیانگر حکم را دلیل استنباط قرار مى‏دهد ولى در فهم و تفسیر آن نصوص به مقاصد و اهداف شریعت نیز نظر دارد، قابل دفاع است.